NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS HQ - 16192 Coastal Hwy. Lewes, DE 19958
CONTACT Mail: office@aamch.org
© 2022 AAMCH Inc. - Association of Apostoles Misericordia Christi

AAMCH

Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego jest Wspólnotą wiernych, inspirowanych duchowością i kultem Miłosierdzia Bożego. Nie ma obowiązkowych zobowiązań: członkostwo jest bezpłatne i otwarte dla każdego pełnoletniego, kto jest moralnie oddany modlitwie, poświęceniu i wsparciu społecznemu, gdzie i kiedy jest to możliwe. Członkowie Stowarzyszenia powinni: - Posiadać i wyeksponować obraz Jezusa Miłosiernego we własnym środowisku (dom, praca, itp.) - Codzienne odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Dz. 379
Celem Stowarzyszenia Apostołów Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich, członków Stowarzyszenia i całego Świata poprzez: - szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego; - propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego; - pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym; - odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego; - troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności o powołania do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego; - modlitewne wspieranie Stowarzyszenia i jego członków.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; żądam czc dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. Dz 742
Szczególnie tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu Moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały. I chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej. Kiedy dusza wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła Dz. 341
- Modlić się Modlitwą godziny Miłosierdzia o godzinie trzeciej po południu . - Raz w roku odmówić Nowennę do Miłosierdzia Bożego, w ciągu dziewięciu dni poprzedzających święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczynając ją w Wielki Piątek. - Uczestniczyć we Mszy Świętej Miłosierdzia Bożego, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, z spowiedzią i komunią, o którą prosi Nasz Pan w celu uzyskania wielkiego przywileju odpuszczenia wszystkich winy i kary. - Być zaangażowanym w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego według własnych możliwości nie tylko przykładem, ale także – jeśli to możliwe – apostolatem, informacyjną dystrybucją książek, obrazów, obrazków.

AAMCH

Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego jest Wspólnotą wiernych, inspirowanych duchowością i kultem Miłosierdzia Bożego. Nie ma obowiązkowych zobowiązań: członkostwo jest bezpłatne i otwarte dla każdego pełnoletniego, kto jest moralnie oddany modlitwie, poświęceniu i wsparciu społecznemu, gdzie i kiedy jest to możliwe. Członkowie Stowarzyszenia powinni: - Posiadać i wyeksponować obraz Jezusa Miłosiernego we własnym środowisku (dom, praca, itp.) - Codzienne odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Dz. 379
- Modlić się Modlitwą godziny Miłosierdzia o godzinie trzeciej po południu . - Raz w roku odmówić Nowennę do Miłosierdzia Bożego, w ciągu dziewięciu dni poprzedzających święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczynając ją w Wielki Piątek. - Uczestniczyć we Mszy Świętej Miłosierdzia Bożego, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, z spowiedzią i komunią, o którą prosi Nasz Pan w celu uzyskania wielkiego przywileju odpuszczenia wszystkich winy i kary. - Być zaangażowanym w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego według własnych możliwości nie tylko przykładem, ale także – jeśli to możliwe – apostolatem, informacyjną dystrybucją książek, obrazów, obrazków.
Szczególnie tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu Moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały. I chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej. Kiedy dusza wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła Dz. 341
Celem Stowarzyszenia Apostołów Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich, członków Stowarzyszenia i całego Świata poprzez: - szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego; - propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego; - pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym; - odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego; - troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności o powołania do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego; - modlitewne wspieranie Stowarzyszenia i jego członków.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; żądam czc dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. Dz 742
SOCIAL
ADDRESS HQ - 16192 Coastal Hwy. Lewes, DE 19958
CONTACT office@aamch.org
© 2022 AAMCH Inc. Association of Apostoles Misericordia Christi
NAVIGATION